462.

τὴν προαίρεσιν δὲ οὐδ᾽ Ζεὺς νικῆσαι δύναται.

A la voluntad ni siquiera Zeus puede vencerla.

 Epicteto, Discursos, I 23.24.

 *               *               *

αὕτη οὖν ἀρχὴ τοῦ φιλοσοφεῖν, αἴσθησις τοῦ ἰδίου ἡγεμονικοῦ πῶς ἔχει· μετὰ γὰρ τὸ γνῶναι ὅτι ἀσθενῶς οὐκ ἔτι θελήσει χρῆσθαι αὐτῷ πρὸς τὰ μεγάλα.

 Éste es el principio del filosofar, la percepción de cómo está el propio principio rector. Porque después de saber que se es débil, ya no querrá servirse de él para las grandes cuestiones.

 Epicteto, Discursos, I 26.15.

 *               *               *

 εἰ τι ἀγαθὸν θέλεις, παρὰ σεαυτοῦ λάβε·

Si quieres algo bueno, tómalo de ti mismo.

 Epicteto, Discursos, I 29.4. 

*               *               *

αὕτη γὰρ γένεσις πάθους θέλειν τι καὶ μὴ γίνεσθαι. [11] ἔνθεν ἂν μὲν δύνωμαι τὰ ἐκτὸς μετατιθέναι πρὸς τὴν βούλησιν τὴν ἐμαυτοῦ, μετατίθημι· εἰ δὲ μή, τὸν ἐμποδίζοντα ἐκτυφλῶσαι θέλω.

Éste es el origen del sufrimiento, querer algo y que no suceda. De donde, si puedo cambiar las circunstancias exteriores en el sentido de mi voluntad, las cambio; y si no, voy a quedarme totalmente ciego para quien me lo impide.

 Epicteto, Discursos, I 27.10.

 *               *               *

 [2] τί ἐστιν αἴτιον τοῦ συγκατατίθεσθαί τινι; τὸ φαίνεσθαι ὅτι ὑπάρχει. τῷ οὖν φαινομένῳ ὅτι οὐχ ὑπάρχει συγκατατίθεσθαι οὐχ οἷόν τε. διὰ τί; ὅτι φύσις αὕτη ἐστὶ τῆς διανοίας τοῖς μὲν ἀληθέσιν ἐπινεύειν, τοῖς δὲ ψευδέσι δυσαρεστεῖν, πρὸς δὲ τὰ ἄδηλα ἐπέχειν.

 ¿Cuál es la causa de que se acepte algo? El creer que existe. No es posible aceptar aquello que no se cree que exista. ¿Por qué? Porque ésta es la naturaleza del pensamiento, asentir a lo que es verdadero, aborrecer lo que es mentira y abstenerse ante lo que no está claro.

 Epicteto, Discursos, I 28.2.

*               *               *

 [10] ὅστις οὖν τούτου μέμνηται καθαρῶς ὅτι ἀνθρώπῳ μέτρον πάσης πράξεως τὸ φαινόμενον (…) [11] ὥστε καὶ τὰ οὕτω μεγάλα καὶ δεινὰ ἔργα ταύτην ἔχει τὴν ἀρχήν, τὸ φαινόμενον; ταύτην οὐδ᾽ ἄλλην.

 Que todos, entonces,  recuerden limpiamente que la medida para un hombre de toda acción es su opinión (…).

– ¿De este modo, las obras grandes y portentosas tienen este principio, la opinión?

– Éste y no otro.

 Epicteto, Discursos, I 28.2, 5, 10.

Anuncios


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s