857.

EL GENIO MILITAR ROMANO DESCRITO EN LENGUA GRIEGA POR UN HISTORIADOR JUDÍO

y VIII

2. [115] Οὐεσπασιανὸς δὲ ὡρμημένος αὐτὸς ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐξελαύνει τῆς Πτολεμαΐδος διατάξας τὴν στρατιὰν ὁδεύειν καθὰ Ῥωμαίοις ἔθος. [116] τοὺς μέν γε ψιλοὺς τῶν ἐπικούρων καὶ τοξότας προάγειν ἐκέλευσεν, ὡς ἀνακόπτοιεν τὰς ἐξαπιναίους τῶν πολεμίων ἐπιδρομὰς καὶ διερευνῷεν τὰς ὑπόπτους καὶ λοχᾶσθαι δυναμένας ὕλας, οἷς εἵπετο καὶ Ῥωμαίων ὁπλιτικὴ μοῖρα πεζοί τε καὶ ἱππεῖς. [117] τούτοις ἀφ᾽ ἑκάστης ἑκατονταρχίας ἠκολούθουν δέκα τήν τε ἑαυτῶν σκευὴν καὶ τὰ μέτρα τῆς παρεμβολῆς φέροντες, [118] καὶ μετ᾽ αὐτοὺς ὁδοποιοί, τά τε σκολιὰ τῆς λεωφόρου κατευθύνειν καὶ χθαμαλοῦν τὰ δύσβατα καὶ τὰς ἐμποδίους ὕλας προανακόπτειν, ὡς μὴ ταλαιπωροῖτο δυσποροῦν τὸ στράτευμα. [119] κατόπιν δὲ τούτων τάς τε ἰδίας καὶ τὰς τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν ἡγεμόνων ἔταξεν ἀποσκευὰς καὶ συχνοὺς ἐπὶ τούτοις πρὸς ἀσφάλειαν τῶν ἱππέων. [120] μεθ᾽ οὓς αὐτὸς ἐξήλαυνεν τούς τε ἐπιλέκτους τῶν πεζῶν καὶ ἱππέων καὶ τοὺς λογχοφόρους ἔχων. εἵπετο δ᾽ αὐτῷ τὸ ἴδιον τοῦ τάγματος ἱππικόν· ἴδιοι γὰρ ἑκάστου τάγματος εἴκοσι πρὸς τοῖς ἑκατὸν ἱππεῖς. [121] τούτοις δ᾽ ἠκολούθουν οἱ τὰς ἑλεπόλεις φέροντες ὀρεῖς καὶ τὰ λοιπὰ μηχανήματα. [122] μετὰ τούτους ἡγεμόνες τε καὶ σπειρῶν ἔπαρχοι σὺν χιλιάρχοις, ἐπιλέκτους περὶ σφᾶς στρατιώτας ἔχοντες· [123] ἔπειτα αἱ σημαῖαι περιίσχουσαι τὸν ἀετόν, ὃς παντὸς ἄρχει Ῥωμαίοις τάγματος, βασιλεύς τε οἰωνῶν ἁπάντων καὶ ἀλκιμώτατος ὤν· ὃ δὴ καὶ τῆς ἡγεμονίας τεκμήριον αὐτοῖς καὶ κλῃδών, ἐφ᾽ οὓς ἂν ἴωσιν, τοῦ κρατήσειν δοκεῖ. [124] τοῖς δὲ ἱεροῖς ἠκολούθουν οἱ σαλπιγκταί, καὶ κατόπιν αὐτῶν ἡ φάλαγξ τὸ στῖφος εἰς ἓξ πλατύνασα. τούτοις παρείπετό τις ἑκατόνταρχος ἐξ ἔθους τὴν τάξιν ἐπισκοπούμενος. [125] τὸ δ᾽ οἰκετικὸν ἑκάστου τάγματος ἅπαν τοῖς πεζοῖς εἵπετο, τὰς ἀποσκευὰς τῶν στρατιωτῶν ἐπὶ τοῖς ὀρεῦσιν καὶ τοῖς ὑποζυγίοις ἄγοντες· [126] κατόπιν δὲ πάντων [τῶν ταγμάτων] ὁ μίσθιος ὄχλος, οἷς οὐραγοὶ πρὸς ἀσφάλειαν ἠκολούθουν πεζοί τε καὶ ὁπλῖται καὶ τῶν ἱππέων συχνοί.

2. [115] Vespasiano mismo, decidido a invadir Galilea, salió de Ptolemaida una vez dada la orden de que el ejército marchara conforme a la costumbre romana. [116] Mandó que las tropas ligeras auxiliares y los arqueros avanzaran en vanguardia para rechazar los ataques por sorpresa de los enemigos y localizar la vegetación que se sospechaba pudiera ocultar una emboscada. A éstos les seguía una parte de la legión romana compuesta de infantería y caballería. [117] Los acompañaban diez hombres de cada centuria portando su impedimenta y los medios para marcar el campamento. [118] Tras éstos, venían los constructores de caminos encargados de eliminar las curvas de la ruta, allanar las zonas de difícil tránsito y talar los bosques que molestaban para no perturbar la marcha del ejército con sus obstáculos. [119] Detrás, situó su propia impedimenta y la de sus jefes subordinados, y un buen contingente de caballería asignado a su seguridad. [120] A continuación, cabalgaba él junto con una tropa escogida de infantería, de caballería y de lanceros. Le seguía la tropa de caballería propia de la legión. [121] Continuaban quienes llevaban las helépolis, las mulas y el resto de las máquinas de guerra. [122] Tras éstos, los centuriones y tribunos, rodeados de una tropa escogida. [123] Luego, las insignias rodeando al águila que comanda todas las legiones romanas, la reina de todas las aves y la más vigorosa, y que parece ser el símbolo de su poder y presagio de su dominio sobre aquéllos contra los que fueren. [124] Las trompetas acompañaban a los símbolos sagrados y, detrás, el grueso de la legión desplegada de seis en fondo. Les seguía un centurión que de forma habitual inspeccionaba el mantenimiento del orden. [123] Los servidores de cada legión seguían a la infantería llevando la impedimenta de los legionarios en mulas y acémilas. [126] Detrás de todas las legiones iba la masa de los mercenarios, cuya retaguardia acompañaban infantes, legionarios y una numerosa tropa de caballería por seguridad.

Flavio Josefo, De bello Iudaico, III 5.1-8 (70-108); III 6.2

Anuncios


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s